kattendijke collage

 AED

In het centrum van ons dorp hangt onze AED. (Aan de Domus)
Gelukkig hebben we die nog steeds niet nodig gehad maar het kan geen kwaad om er nogmaals aandacht aan te besteden.
Een aantal kattendiekers heeft de cursus hiervoor gevolgd en zij kunnen bij het apparaat.

Mocht de AED ooit nodig zijn dan is het zaak om als eerste altijd 112 te bellen!!!
De meldkamer geeft dan een alert uit aan de mensen op het dorp die getraind zijn om de AED te gebruiken zodat zij direct hulp kunnen bieden zolang de ambulance nog niet aanwezig is.

Voor meer informatie, of als u ook tot deze groep wilt behoren, kunt u terecht bij Ed Kolmeijer, tel. 851923.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT