kattendijke collage

Een project van de commissie -Werk in Uitvoering-

 
De in de jaren 50 van de vorige eeuw gegraven bluswaterput aan de Deltastraat is in principe altijd ontoegankelijk geweest door de steile oevers en het reeds lang vertrapte gaashek.
De natuur echter heeft daar wel jarenlang nagenoeg ongestoord haar eigen ding kunnen doen. Met name amfibieën, zoals diverse soorten kikkers, padden en salamanders, zijn daar in grote getale gespot.
Al in 2005 is binnen de Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke (VDK) het idee opgevat om “de brandpit”, zoals die in de dorpsmond heet, te reconstrueren in een klein maar voor eenieder toegankelijk eco-gebiedje.
Het bestuur van de VDK heeft hiervoor in overleg met de Gemeente drie jaar lang haar Dorpenbudget opgespaard.
Na overleg besloot de Brandweer om de inmiddels wat achterhaalde functie van bluswateropslag te laten vervallen en het gebiedje vrij te geven voor de beoogde natuurontwikkeling.
Omdat de vrijwilligerswerkgroep een bioloog en een architect in haar midden had was alle benodigde kennis voorhanden.
Als uitgangspunt voor het ontwerp werd gekozen het door de tuinarchitect Louis Le Roy ontwikkelde systeem van oude, los gestapelde, bestratingmaterialen (ecokathedraal).
Hierbij ontstaan zeer veel grote en kleine holtes waarin amfibieën, insecten en planten prima kunnen gedijen en overwinteren.
Daarnaast is het niveau van de oevers aangelegd op de gemiddelde waterstand van de waterput.
Bij veel regen staan de oevers dan ook helemaal blank en liggen alleen de hoger gelegen paden net droog. Een spannende ervaring.
Na de professionele graafwerkzaamheden en het plaatsen van een betonnen keerwand werd met het stapelen van de oude bestratingelementen begonnen door een groep dorpsgenoten.
Het bestralingmateriaal, aanvulgrond en de eerste dekplaten zijn omniet door de Gemeente ter beschikking gesteld.
Ook het herstel van het aanliggende trottoir is door de Gemeente uitgevoerd.
De samenwerking met en de betrokkenheid van gemeentelijke medewerkers bij dit project is altijd als positief en plezierig ervaren.
Het project was intussen ook aangemeld voor de leefbaarheidwedstrijd “Kern met Pit”, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Heide maatschappij (KNHM). Dit resulteerde in een eervolle vermelding, een bonus van 1000 euro en een opsteker voor de vrijwilligers die de laatste restjes in 2009 nog moesten afmaken.
En nu het geheel klaar is kan de natuur weer haar eigen gang gaan. De fauna heeft daar zo te zien geen moeite mee, maar de floraherstel zal nog wel enige tijd nodig hebben.
Er zijn heel veel nieuwe namen bedacht, maar de overgrote meerderheid van de VDK/ledenvergadering gaf toch duidelijk de voorkeur aan behoud van de oude benaming, namelijk “De Brandpit”.
Wij nodigen u uit voor een bezoekje aan het eco-gebiedje in ons kleine dorpje aan de Oosterschelde.
(klik op de foto's om ze te vergroten)
brandpit_1   brandpit2   brandpit_3

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT