kattendijke collage

Projectinhoud: Dankzij het project "Grenzeloos duiken" worden binnenkort enkele unieke duiklocaties in Nederland en Vlaanderen gerealiseerd. In de eerste plaats wordt de toegankelijkheid en de veiligheid van de bestaande duikhotspot 'Kattendijke-Wemeldinge' in Goes en Kapelle (NL) grondig en kwalitatief verbeterd en aangepast. Vervolgens komt er een splinternieuwe 'duiktank' bij in Zwevegem (BE).

De duiktank is een herbestemmingproject van een industrieel erfgoed en heeft internationale allures wegens haar unieke karakter. Het gaat hier namelijk over een oude mazouttank met een diameter van 20 meter en een diepte van 15 m.

Tegenwoordig mag er steeds minder in openwatervlakken gedoken worden omwille van de gebrekkige waterkwaliteit, de te hoge recreatiedruk en de onveilige duikomstandigheden. "Duiken in een tank is bovendien de perfecte tussenstap tussen duiken in een zwembad en duiken in open water, wat de veiligheid van de duikers sterk ten goede komt," benadrukt de projectverantwoordelijke Ruth Deseyn.
"Bovendien komen beide infrastructuurprojecten tegemoet aan de grote behoefte aan nieuwe en verbeterde duiklocaties," voegt zij er nog aan toe.

Het project richt zich ook op het ontwikkelen van een kwalitatief duikopleidingstraject.

De duiktechnieken in volkomen gecontroleerde omstandigheden worden allereerst in de duiktank aangeleerd. In een tweede fase worden deze dan toegepast in een reële situatie in de duikhotspot 'KattendijkeWemeldinge'.
Tijdens de workshops en initiaties wordt eveneens gewerkt aan het ecologische bewustzijn van de duikers via het ontwikkelen van een specialisatiebrevet EcoDiver.

Dit bewustzijn draagt bij tot de instandhouding en de verbetering van het onderwaterecosysteem. Deelnemers zullen opgeleid worden tot bekwame, duurzame en ecologische duikers alias Eco-Divers. "Onkunde bij duikers heeft namelijk een grote impact op diersoorten zo worden bijvoorbeeld door foute instapzones de paaiplaatsen van dieren of wrakken waarop onderwaterdieren zich genesteld hebben, verstoord. Ook duikers zelf kunnen bijvoorbeeld wegglijden bij het instappen ten gevolge van algen, of ze vergeten rekening te houden met fuiken en netten van vissers."

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT